Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo ThinkSystem SR530 5.950.000 VNĐ/tháng 5.950.000đ
Thành tiền 5.950.000 đ
VAT (10%) 595.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 5.950.000 đ