Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo ThinkSystem SR550 6.900.000 VNĐ/tháng 6.900.000đ
Thành tiền 6.900.000 đ
VAT (10%) 690.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 6.900.000 đ