Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo ThinkSystem SR550 7.200.000 VNĐ/tháng 7.200.000đ
Thành tiền 7.200.000 đ
VAT (10%) 720.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 7.200.000 đ