Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS 7 8.000.000 VNĐ/tháng 8.000.000đ
Thành tiền 8.000.000 đ
VAT (10%) 800.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 8.000.000 đ