Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS 8 10.000.000 VNĐ/tháng 10.000.000đ
Thành tiền 10.000.000 đ
VAT (10%) 1.000.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 10.000.000 đ