Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS 9 14.000.000 VNĐ/tháng 14.000.000đ
Thành tiền 14.000.000 đ
VAT (10%) 1.400.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 14.000.000 đ