Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS 10 19.200.000 VNĐ/tháng 19.200.000đ
Thành tiền 19.200.000 đ
VAT (10%) 1.920.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 19.200.000 đ