Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS 11 25.200.000 VNĐ/tháng 25.200.000đ
Thành tiền 25.200.000 đ
VAT (10%) 2.520.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 25.200.000 đ