Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS 12 32.000.000 VNĐ/tháng 32.000.000đ
Thành tiền 32.000.000 đ
VAT (10%) 3.200.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 32.000.000 đ