Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS A 1.100.000 VNĐ/tháng 1.100.000đ
Thành tiền 1.100.000 đ
VAT (10%) 110.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.100.000 đ