Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS 1 520.000 VNĐ/tháng 520.000đ
Thành tiền 520.000 đ
VAT (10%) 52.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 520.000 đ