Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS B 1.650.000 VNĐ/tháng 1.650.000đ
Thành tiền 1.650.000 đ
VAT (10%) 165.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.650.000 đ