Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS 3 1.520.000 VNĐ/tháng 1.520.000đ
Thành tiền 1.520.000 đ
VAT (10%) 152.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.520.000 đ