Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS D 3.200.000 VNĐ/tháng 3.200.000đ
Thành tiền 3.200.000 đ
VAT (10%) 320.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.200.000 đ