Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS 5 3.600.000 VNĐ/tháng 3.600.000đ
Thành tiền 3.600.000 đ
VAT (10%) 360.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.600.000 đ