Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CloudVPS F 6.400.000 VNĐ/tháng 6.400.000đ
Thành tiền 6.400.000 đ
VAT (10%) 640.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 6.400.000 đ