Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cpanel Dedicated License 1.050.000 VNĐ/tháng 1.050.000đ
Thành tiền 1.050.000 đ
VAT (10%) 105.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.050.000 đ