Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cpanel Dedicated License 990.000 VNĐ/tháng 990.000đ
Thành tiền 990.000 đ
VAT (10%) 99.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 990.000 đ