Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cpanel VPS License 450.000 VNĐ/tháng 450.000đ
Thành tiền 450.000 đ
VAT (10%) 45.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 450.000 đ