Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Cpanel VPS License 550.000 VNĐ/tháng 550.000đ
Thành tiền 550.000 đ
VAT (10%) 55.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 550.000 đ