Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
DirectAdmin Monthly 189.000 VNĐ/tháng 189.000đ
Thành tiền 189.000 đ
VAT (10%) 18.900 đ
Tổng tiền giỏ hàng 189.000 đ