Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
DirectAdmin Monthly 250.000 VNĐ/tháng 250.000đ
Thành tiền 250.000 đ
VAT (10%) 25.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 250.000 đ