Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
DirectAdmin Lifetime 2.800.000 VNĐ/tháng 2.800.000đ
Thành tiền 2.800.000 đ
VAT (10%) 280.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.800.000 đ