Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Email Hos3 180.000 VNĐ/tháng 180.000đ
Thành tiền 180.000 đ
VAT (10%) 18.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 180.000 đ