Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Email Hos2 100.000 VNĐ/tháng 100.000đ
Thành tiền 100.000 đ
VAT (10%) 10.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 100.000 đ