Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Email Hos1 50.000 VNĐ/tháng 50.000đ
Thành tiền 50.000 đ
VAT (10%) 5.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 50.000 đ