Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Email Hos4 300.000 VNĐ/tháng 300.000đ
Thành tiền 300.000 đ
VAT (10%) 30.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 300.000 đ