Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Email Server 3 4.000.000 VNĐ/tháng 4.000.000đ
Thành tiền 4.000.000 đ
VAT (10%) 400.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.000.000 đ