Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Email Server 2 3.000.000 VNĐ/tháng 3.000.000đ
Thành tiền 3.000.000 đ
VAT (10%) 300.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.000.000 đ