Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Email Server 4 6.000.000 VNĐ/tháng 6.000.000đ
Thành tiền 6.000.000 đ
VAT (10%) 600.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 6.000.000 đ