Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Email Server 5 9.000.000 VNĐ/tháng 9.000.000đ
Thành tiền 9.000.000 đ
VAT (10%) 900.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 9.000.000 đ