Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Email Server 6 10.800.000 VNĐ/tháng 10.800.000đ
Thành tiền 10.800.000 đ
VAT (10%) 1.080.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 10.800.000 đ