Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Linux Hos3 120.000 VNĐ/tháng 120.000đ
Thành tiền 120.000 đ
VAT (10%) 12.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 120.000 đ