Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Linux Hos2 80.000 VNĐ/tháng 80.000đ
Thành tiền 80.000 đ
VAT (10%) 8.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 80.000 đ