Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Linux Hos6 400.000 VNĐ/tháng 400.000đ
Thành tiền 400.000 đ
VAT (10%) 40.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 400.000 đ