Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Reseller Hos6 1.500.000 VNĐ/tháng 1.500.000đ
Thành tiền 1.500.000 đ
VAT (10%) 150.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.500.000 đ