Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Reseller Hos2 600.000 VNĐ/tháng 600.000đ
Thành tiền 600.000 đ
VAT (10%) 60.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 600.000 đ