Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Reseller Hos3 800.000 VNĐ/tháng 800.000đ
Thành tiền 800.000 đ
VAT (10%) 80.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 800.000 đ