Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Reseller Hos5 1.200.000 VNĐ/tháng 1.200.000đ
Thành tiền 1.200.000 đ
VAT (10%) 120.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.200.000 đ