Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Win Hos1 40.000 VNĐ/tháng 40.000đ
Thành tiền 40.000 đ
VAT (10%) 4.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 40.000 đ