Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Win Hos4 150.000 VNĐ/tháng 150.000đ
Thành tiền 150.000 đ
VAT (10%) 15.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 150.000 đ