Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Win Hos5 230.000 VNĐ/tháng 230.000đ
Thành tiền 230.000 đ
VAT (10%) 23.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 230.000 đ