Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
HC 9 License - Unlimited 8.500.000 VNĐ/tháng 8.500.000đ
Thành tiền 8.500.000 đ
VAT (10%) 850.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 8.500.000 đ