Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
HC 9 License - 100 Domains 5.100.000 VNĐ/tháng 5.100.000đ
Thành tiền 5.100.000 đ
VAT (10%) 510.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 5.100.000 đ