Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Litespeed 1 CPU 640.000 VNĐ/tháng 640.000đ
Thành tiền 640.000 đ
VAT (10%) 64.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 640.000 đ