Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Litespeed 2 CPU 1.250.000 VNĐ/tháng 1.250.000đ
Thành tiền 1.250.000 đ
VAT (10%) 125.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.250.000 đ