Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Litespeed 2 CPU 920.000 VNĐ/tháng 920.000đ
Thành tiền 920.000 đ
VAT (10%) 92.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 920.000 đ