Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Litespeed 4 CPU 1.600.000 VNĐ/tháng 1.600.000đ
Thành tiền 1.600.000 đ
VAT (10%) 160.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.600.000 đ