Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Litespeed Enterspire 280.000 VNĐ/tháng 280.000đ
Thành tiền 280.000 đ
VAT (10%) 28.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 280.000 đ