Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Litespeed Enterspire 380.000 VNĐ/tháng 380.000đ
Thành tiền 380.000 đ
VAT (10%) 38.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 380.000 đ